Vyskúšajte nekonečné dáta bez viazanosti:
štvrtok, 23 mája, 2024
NovinkyTechnológie

Napájanie pod kontrolou, alebo ako sa nespáliť pri realizácii záložných systémov

Čo na nasadzovanie UPS v skutočných podmienkach hovoria sami zákazníci a čoho sa obávajú implementační partneri? A aké sú možnosti pre manažment UPS? Vyspovedali sme profesionálov slovenskej spoločnosti TCX, ktorá sa zaoberá integračnými projektmi pre veľké spoločnosti a subjektmi štátnej správy a ich skúsenosti nájdete nižšie.

„…Zvykli sme si na to, že elektrinu máme k dispozícii neustále, jednoducho ide o akési nescudziteľné právo. Čo však nie je pravda. Elektrická sieť je skrátka náchylná na výpadky, s ktorými musíme počítať …“

Dôležité je, aby ste pri nasadzovaní UPS mysleli na všetky sieťové zariadenia. Na zdroj záložného napájania tak pripájajte nielen servery, ale aj switche, routery či fyzické firewally. Pri prípadnom výpadku totiž hrozí, že zatiaľ čo servery napríklad pobežia, nebudú v danej chvíli reálne využiteľné. A navyše môžu byť náchylné voči bezpečnostným hrozbám.

Nasadenie vo veľkých firmách

Občas môže nastať problém s podporou a kompatibilitou. A to nie až tak vo firmách, ako hlavne vo verejnom sektore. V štátnych zákazkách je totiž rozhodujúcim faktorom cena a objednávateľ nemôže uvádzať konkrétne meno výrobcu, ale iba parametre zariadenia. To v prípade doplnenia alebo rozšírenia existujúceho záložného systému spôsobuje roztrieštenosť technológií a aj zhoršuje schopnosť jeho správy.

Nasadenie UPS vo väčších firmách navyše komplikuje fakt, že interní zamestnanci ho už nie sú schopní zvládnuť vlastnými silami. Nemajú skrátka ako realizovať dobrú analýzu, a preto je zložité aj následné nastavovanie.

Ďalším problémom je, že musíte dodržať postupnosť vypínania všetkých počítačov. Ak je celé prostredie správne nastavené, to zistíte až fyzickou skúškou, keď celý systém vypnete. Potom je potrebné celú infraštruktúru opätovne zapnúť, skontrolovať všetky počítače a služby a až potom je možné proces vypínania vyhlásiť za správne nastavený.

Záložný zdroj CyberPower VP1000ELCD
Záložný zdroj CyberPower VP1000ELCD

🏷POZRIEŤ ZÁLOŽNÝ ZDROJ CYBERPOWER VP1000ELCD NA ALZA.SK

✅️POZRIEŤ RECENZIE A POROVNANIA CIEN NA CYBERPOWER VP1000ELCD NA HEUREKA.SK

Už je hotovo?

Kdeže, to ešte nie je všetko. Vypínací proces totiž musíte aktualizovať po každom odobratí alebo vložení nového fyzického počítača, po vytvorení nového virtuálneho počítača alebo po vložení aktívneho prvku. Skrátka zakaždým, keď dôjde v postupnosti k zmene.

Vykonanie funkčných skúšok vo väčších firmách je pomerne zložité, pretože časť systémov musí bežať nonstop a nie je možné si dovoliť ich výpadok. Nedá sa totiž presne odhadnúť čas nedostupnosti testovaných systémov. Skúška teda musí v 100 % prípadov dopadnúť dobre a zabezpečiť ich prevádzku. Napriek tomu sa pri prvej skúške vždy ukáže nejaká chyba v analýze alebo v implementácii, ktoré sa následne zapracovávajú do ďalšej fázy úprav alebo nastavení.

Ako z toho vonku?

Od určitej veľkosti a dôležitosti podniku je vhodné, a navyše efektívne, nasadenie elektrocentrál, ktoré sa po nastavenom intervale automaticky štartujú. Batérie potom fungujú len ako dočasný zdroj napájania od výpadku sieťového napájania po nábeh elektrocentrál. Napriek tomu však batérie zostávajú veľmi dôležitou súčasťou vyhladzovania prichádzajúceho sieťového napätia a prostriedkom zvyšovania alebo orezávania vstupného napätia (podpätie a prepätie).

Záložný zdroj CyberPower OR600ERM1U
Záložný zdroj CyberPower OR600ERM1U

🏷POZRIEŤ ZÁLOŽNÝ ZDROJ CYBERPOWER OR600ERM1U NA ALZA.SK

✅️POZRIEŤ RECENZIE A POROVNANIA CIEN NA CYBERPOWER OR600ERM1U NA HEUREKA.SK

Nastavenia správy je alfou a omegou

Základom funkčnej správy napájania je jeho nastavenie. Teraz sa poďme pozrieť konkrétne na softvér PowerPanel Business od spoločnosti CyberPower, s ktorým majú správcovia slovenskej spoločnosti TCX veľmi pozitívne skúsenosti.

Pri tomto softvéri existujú tri verzie, a to Personal, Business a Enterprise, odstupňované podľa úrovne využitia. Zatiaľ čo verzia Personal je určená pre jednotlivcov a domácnosti a Enterprise, ktorý umožňuje aj podrobné sledovanie energetickej efektivity dátových centier (PUE), zase pre najväčšie podniky, variant Business využije predovšetkým segment SMB, teda malých a stredne veľkých podnikov. A na túto verziu softvéru sa teraz zameriame. Nie je sa čoho obávať, pretože nastavenie napájania je veľmi intuitívne a celý program je dostupný aj v slovenčine, a to pre platformy Windows, VMware, Mac a Linux.

Z webových stránok si môžete stiahnuť buď modul Local/Remote (pre miestnu/vzdialenú správu) alebo modul Management (Riadenie). Pri moduloch miestnej a vzdialenej správy záleží na tom, či na prepojenie UPS záložný zdroj s počítačom využívate USB alebo sériové pripojenie alebo vzdialené pripojenie cez miestnu sieť. Druhá možnosť je aplikovateľná v prípade, že váš záložný napájací zdroj podporuje protokol SNMP a zároveň je vybavený kartou pre vzdialenú správu (Remote Management Card). Tú je možné k zariadeniam UPS od CyberPower štandardne zakúpiť ako voliteľné príslušenstvo (RMCard205). Okrem ovládania v grafickom prostredí umožňuje PowerPanel taktiež vytvoriť užívateľsky programovateľné príkazy pre CLI (rozhranie príkazového riadka) vhodné či už pre rozsiahle siete a opakujúce sa činnosti alebo pre zjednodušenie práce v prostredí malej infraštruktúry.

Aplikačné scenáre nastavenia UPS a softwaru

Možnosti nasadenia a nastavenia UPS záložného zdroja sú rozličné. Primárnym účelom je samozrejme prekonať krátkodobý výpadok bez toho, aby došlo k prerušeniu činnosti zálohovaných systémov, sieťových zariadení, serverov a pod. Pokiaľ však má výpadok elektrického prúdu dlhodobý charakter, na ktorý nie je zálohovací systém navrhnutý, nastáva krízový scenár, ktorého účelom je zabrániť a minimalizovať škody spôsobené výpadkom.

V prípade zálohovania serverových platforiem to znamená schopnosť riadneho ukončenia behu serverov, a to ako virtuálnych, tak aj hardvérových bez toho, aby došlo k strate dát, či ich porušeniu spôsobenému pri nedokončenom ukladaní. Preto je zásadné, aby riadiaci softvér spolupracoval aj s virtuálnymi servermi. V prípade PowerPanel Business sú podporované všetky bežné virtuálne platformy: HyperV od Microsoftu a vCenter alebo ESXi od VMware. Rozhodnutie o vypnutí serverov aj ich postupnosť podľa významu závisí od stavu batérií v UPS a je možné, podľa ich stavu, začať v predstihu vypínanie menej dôležitých systémov tak, aby sa ušetrila energia a predĺžila doba prevádzky kritických systémov a infraštruktúry.

Výpadok prúdu môže tiež slúžiť ako východiskový alarm, ktorý spúšťa ďalšie kroky. Pokiaľ napríklad súvisí s požiarom, môže automaticky dôjsť k otvoreniu núdzových dverí, a aj naopak, môžu sa automaticky uzavrieť vetracie klapky, aby nedošlo k jeho šíreniu. Súčasne môže dôjsť aj k automatickej aktivácii hasiaceho systému.

Aktivity nespúšťajú iba výpadok prúdu, ale je možné nastaviť napríklad aj reakciu pri detekcii zvýšenej teploty prostredia, či sabotáž komunikácie, napríklad pri odistení – alebo naopak zaistenie brány vedúcej do priestorov serverovne.

Napájanie pod kontrolou

PowerPanel Business je robustný systém pre správu a monitoring záložných napájacích zdrojov, ktorý je jedným zo zásadných konkurenčných argumentov pre tieto UPS záložné zdroje. Má jednoduché rozhranie, intuitívne ovládanie, a navyše je celý k dispozícii v slovenčine. V spojení so skúsenosťami uvedenými vyššie odporúčame integráciu UPS v rámci podnikovej siete minimálne pre zariadenia obsahujúce dôležité a citlivé dáta. Pretože výpadok príde, len neviete kedy.

Ak by vás zaujímali videá s konkrétnymi spôsobmi nastavenia správy UPS CyberPower, pozrite sa na ich prehľad tu: https://www.cyberpower.com/eu/cs/video/category/software_tutorials. Nezabudnite tiež pozrieť záložné systémy CyberPower VP1000ELCD a CyberPower OR600ERM1U.

Za tipy a skúsenosti ďakujeme spoločnosti TCX a CyberPower.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *